​Energiløsningen ApS præsenterer:

​DU sten - Den sorte afløser for solceller

​DU står for (daylight utility)

DU sten er den rigtige måde at omdanne lys til elektricitet. Det fungerer på følgen måden: 

 • En diamant overflade søger for at mere end 99% af alt lys der rammer overfladen bliver ledt ind siliciummet, dette betyder at DU stenen er meget sorte at se på, da der næste ikke er noget lys som bliver reflekteret på overfladen. I forhold til solceller: o Omkring 18 til 35 % af direkte lys bliver reflekteret på overfladen af solceller. (dog kun omkring 7% hvis solcellen vender direkte mod solen) For diffuse lys er det op til 80 % der bliver reflekteret på overfladen.
 • Silicium er i stand til at omdannet alt sydligt lys til vild elektricitet o Med vild elektricitet menes der elektron-hul-par der kan vandre rundt i siliciummet, disse består af en negativ elektron og et positivt hul der har plads til en elektron. Et elektron-hulpar kan bevæge sig rund i siliciummet.
 • Diamant overflade fungerer som en effektive indhegning af den vilde elektricitet, så den ikke undslipper før den bliver indfanget. o Elektron-hul-par er ustabil og dør øjeblikligt hvis de nå en fri overflade, derfor gælder det om at holde dem ind i krystallen ind til de kan indfanges.
 • Den vilde elektricitet indfanges effektive via et positiv- og et negativt ladet kontaktsystem o Små urenheder i siliciummet leder den negative elektroner til det positive kontaktsystem hvor de fjernes fra siliciummet. Samtidig ledes de positive huller til det negative kontaktsystem hvor hulerne fyldes op med elektroner De elektroner der ledes ind i siliciummet, har en mindre energi end de elektroner der fjernes fra siliciummet. På denne måde løber der energi ud af siliciummet i form af jævnstrøm.​
 • Fordi der benyttes relativet tykke metal kontaktsystem er den elektriske modstand lav, 0mking 0,3 til 1 % af elektriciteten vil gå tabt. I forhold til solceller: o På solceller er front kontaktsystem så småt af der betydende tab af energi på omkring 2 til 12 % af den energi der er indfanget. (at producer solceller der kun har et tab på 2% er meget dyrt i form af ressourceforbrug)​

Stabil forsyning med energi fra DU sten

Den store fordel ved DU sten i forhold til solceller er evnen til at omsætte diffust lys til energi. Hvor solceller i høj grad er afhængige af solskin, har DU sten en mere stabile produktion. Dette betyder at man kan få meget mere ud af flader som ikke vender direkte mod solen. Solskin får mindre betydning; Solceller er i dag udviklet til solskin, mens DU sten er optimeret til at udnytte alt lys. Dette betyder at man bør opsætte DU sten på alle flader der er belyst med dagslys. Når solen skinner vil de flader der vender mod solen lave 4 til 8 gang mere energi end de flader der vender væk fra solen. Men når solen ikke skinner vil mægte af diffust lys generelt stige og de flader der vende væk fra solen vil begynde at lave mere energi, ca 15 til 30 % mindre en de sider der vender mod solen. Alt i alt vil den samlet mængden at energi fra ikke solskin kun være 10 til 25 % mindre en ved solskin, hvis DU sten er jævnt fordelt mod alle verdens hjørner.

Selvfølge vil decideret uvejr som torden og snestorm give en markant fald i energi, men uvejr er ikke noget der sker så ofte. 

Design fleksibilitet med primære- og support enheder

Det er let at binde DU sten sammen så de kan udfylde en vilkårlig belyst flade. Dette betyder at DU sten kan placeres alle steder hvor der er dagslys. Men det er naturlige at der er skygge effekter på nogle belyste flader og det er ikke realistiske disse områder kan bidrage til max effekten af hele DU stens anlægget, så på disse steder lægges der support enheder som sikrer et stabilt udbytte af energi.​

Effekt fra DU sten

Her følger nogle eksempler på hvor meget energi DU sten kan levere 

 • Placeret på biler: o Placeret på en el- eller hybridbil vil give mellem 8 til 45 km fri kørsel om dagen - afhængige af årstid, bil og hvor maget overflader der dækkes af DU sten
 • Placeret på hustag: o Vil give mellem 18 000 til 45 000 kWh om året hvis hele tag overfladen dækkes.
 • Energi fra hustag på en almindeligt december dag o Mellem 40 til 75 kWh – dette kan give ca 40% energiuafhængighed på et energi renoveret hus – i december. o Et stort solcelleanlæg vil til sammenligning give mellem 0,2 til 12 kWh
 • Effekt på en kold solrig dag i slutningen af maj på en flade der vender mod syd kl.1300 o Hvis omkring 5 % af DU stene er opsat som support enheder vil der blive lavet omkring 198 W/ m2 o Et helt nyt opsat solceller anlæg i den bedste kvalitet der findes vil kunne lave omkring 203 W/ m2 Bemærkning: solceller er udviklet og optimeret til at kunne lave max performers ved disse ideelle forhold. Når der kommer afvigelse fra disse ideelle forhold, laver solceller markant mindre energi. Hvis DU- sten optimeres til at kunne give max performance vil de godt kunne slå top solceller med nogle få procent under disse ideelle forhold, men stabil produktion af energi bør have større prioritet

Fremstilling af DU sten

Konceptet DU sten er skabt på baggrund af et forsøg med at lave solceller kontakter billigere og mere effektive, men udviklingens arbejdet har udviklet sig til et nyt koncept der adskiller sig markant fra hvordan der produceres solceller på. Man kan opdele produktion af DU sten i to afsnit: 

Diamant belægning En diamant belægning på silicium der skal omforme lys til elektricitet, er den perfekte løsning. 

 • Ved almindelige forhold fungerer en diamantbelægningen som lysfælde. Næste alt lys trænger ind og intet lys undslipper tilbage til atmosfæren. Fra diamantbelægningen har lys intet problem med at komme ind i siliciummet.
 • En diamant belægning laver en effektiv indhegning af den vild elektricitet der skabes i siliciummet • En siliciumkrystal er diamant opbygget, så en diamant belægning kommer til virke som en udvidelse af en ubrudt siliciumkrystal. Dette giver en markant forbedring af evne til at omforme lys til elektriske energi.
 • En diamant belægning lave næste perfekt beskyttelse af siliciummet. Den kan ikke rises eller tilsmudses, fordi overflade af Diamant er kemisk inaktiv.​

Diamant bliver ofte betragtet som et meget eksklusivt materiale men er realt det mest udbredte faste stof i universet. Diamantbelægningen kan lave med metangas i proces der ligner kendt og afprøvet teknologi. Processen er tilpasset så den udnytter silicium diamant struktur til at gøre processen hurtigere og billigere, dette vil minimere procesomkostningerne. 

Frembringelse af bagkontakter

Hvis man var begyndt at lave solceller med dobbelt kontaktsystem bagpå siliciummet allerede i 1980´erne vil der sikkert ikke være nogle klimaer og energikrise i dag. Det er nemlig tekniske umuligt at lave en optimal løsning når der er metalkontakter på forsiden. Bland andet er det ikke muligt at lægge diamant på forsider hvis der også skal laves metal kontakter. 

Energiløsningen ApS har udtænkt en billig proces til frembringelse af bagsidekontakter. Processen kan bedst beskrives som en bage proces hvor der via opvarmning aktiveres en række kemiske processer. Summen af de kemiske processer danner det færdige produkt i et procestrin. Processen er billig og simpel, men samtidig afhængig af detaljerne udføres korrekt. 

Generelt er produktionen af DU-sten simpel, billig og kan let automatiseres​

​Konflikt med kendt solcelle opfattelse

Indenfor solcelle verden dels ikke Energiløsningen ApS´s tekniske klarsyn med hensyn til at bække kontakter systemer skal placeres på bagsiden af siliciummet. Her er den generelle opfattelse at der skal placeres et kontaktsystem på hver side af den krystal man bruger til lave elektriske strøm med (denne krystal er typiske silicium) Grunden til ” solcelle eksperter” har anden opfattelse med hensyn til dobbelt kontaktsystem på bagsiden er følgende:

 • Konflikt med p-n junction o I faglitteratur og på online kursuser beskrives opbygningen af solceller ofte på følgen måde:
  ​- En solcelle består af en positive og negativ halvleder der er sat sammen. Mellem de to halvledere er der en p-n junction hvor alt elektricitet bliver dannet. Hver halvdel skal forbindes til henholdsvis et positiv og et negativt kontaktsystem, der selvfølgelig kommer til at være placeret på hver sin side af solcellen. Kommentar til denne beskrivelse: Den beskrivelse af solcellen er det sammen som at beskrive solcelle som dioder og i teorien kan diode også omdanne lys til elektrisk strøm. Men hvis en solcelle realt var opbygget som diode med denne p-n junction, vil den have en katastrofalt dårlig virkningsgrad. Beskrivelsen med at solceller har en vigtig p-n junction, hvor alt energi dannes, er vildledende!
 • For langt mellem kontaktsystemerne.
  ​o Når der dannes vild elektricitet i siliciummet, er den ustabil og skal derfor indfanges hurtigste muligt derfor skal der være kort afstand mellem kontaktsystemerne (vild elektricitet er en forsimpling af dannelse af elektron-hul-par) To bemærkninger
  ​1. Det er grundlæggende brud i siliciums krystalstrukturen der dræber den vilde elektricitet mens afstanden igennem rent silicium krystal har mindre betydning. Brud i siliciums krystalstrukturen er noget der opstår ved urenheder og ved kanten af krystallen. Det er vigtigere med en god afslutning ved kanten af krystallen så strukturen er ubrugt end det er minimere af afstande igennem siliciummet- Dette også et augment for at DU sten har en meget støre virkningsgrad end solceller.
  ​2. Den reale afstand mellem kontaktsystemerne i DU sten er kun en lille smule støre en klassisk solcelle, fordi ikke helle forsiden af solceller er et kontaktsystem

 • ​Imod mesters vilje
  ​- Næsten alle solceller der sælges i dag er lavet i Kina af Uighureske slavearbejder som blive behersket af det diktatoriskes kommunistparti. Solceller har igennem de sidste 20 år været en stor succes og lave begge kontaktsystemer på bagsiden er at vende en succes på hovedet.
  ​At vende en succes på hovedet er ikke noget man gøre i en diktaturstat

 • Ikke med på moden! - Silicium som materiale for solceller er et gammelt koncept! Inde for forskningsverden er silicium et gamle materiale der er gået ud af mode i videnskabelige artikler. Dette er selvom over 90 % af alle solceller i dag er baseret på silicium og silicium udgøre omkring 28 % af jordens skorpe. Modetrend i forskning er i stede at finde nye materiale, man kan laves solceller af.
  ​Det er Energiløsningen ApS ´s opfattelse siliciummet er det rigtige materiale, men at teknologien skal vendes på hovedet i forhold til solceller, samt at der skal bruges nogle andre fremstillingsmetoder som er kendt i andre teknologier.

​Fordele og ulemper ved DU sten

Set i forhold til solceller 

Fordele:

 • DU sten har muligheden for lever stabilt energi fra solopgang til solnedgang og kan derfor skabe et stabilt fundament for en verden der uafhængig af fossile brændsler
 • Der bruges ikke nogen sjældne grundstoffer til fremstillingen af DU-sten • I forhold til solceller kan produktionsomkostningerne gøres billiger. Dog vil der materialeomkostningerne være lidt højre, dette vil dog minimeres når der optimeres i forhold til massefremstillingen

 

Ulemper:

 • Der er aldrig blevet lavet nogle DU sten –så det vides realt ikke om der tale om rentabel teknologi
 • Der er ikke nogen eksterne specialister i DU sten Strategien bag udviklingen af DU-sten har været følgen;
  ​Lave den bedste mulige udnyttelse af silicium og søge i en brede vifte af teknologi for at finde en simpel og billige metode at producere dem på. Dette betyder at der ikke er nogle eksterne specialister som kan overskue teknologien umiddelbart.
 • For let at stjæle teknologien
  ​Kommentar til dette punkt

  ​Djævlen ligger i detaljen! Og hvis man ikke har detaljerne rigtigt ved produktion af DU sten vil det ikke lykkes at lave et brugbart produkt. Men når det først er bevist at produktionen kan køre, vil det selvfølge være muligt at kopier og måske også at forbedre processen. For at kompenserer for dette punkt vælges der et lidt andet forretningskoncept

Forretningskoncept for DU sten

Det er ikke utænkeligt at DU-sten kan blive et helt centralt element i fremtidens energiforsyning i hele verden. Dette vil give økonomisk markedspotentiale på omkring;

800 000 000 000 euro/år

Men dette er for stort tal at arbejde med for en lille virksomhed og der er også alt for mange ubekendte faktor i forsøge at rammen et sådanne enormt potentiale. Det er derfor planen at lave et andet forretningskoncept der omhandler følgende: 

 1. Salg af fremstillingen af udstyr der kan lave DU sten. Give virksomheder mulighed for at købe en DU sten fabrik.
 2. Salg af ekspertises i opsætte systemer der kan køre helt uafhængigt af fossile brændstoffer
 3. Opsætning og drift af handelssystemer til de nye vedvarende energiformer. Dette er systemer der via køber og salg gøre det letter at lave 100 % omstillingen til vedvarende energi​

Hjælp Energiløsningen ApS med bringe liv i DU sten

Energiløsningen ApS søger samarbejdspartnere til: 

 1. Opsætning af forsøgs produktion af DU sten
 2. Test og justeringen af fremstillingens metode
 3. Opsætning af virksomhed der er mere egnet til vækst
 4. Leverer penge eller skaffe penge til drive virksomheden.
 5. Administration og fordelings arbejde for virksomheden
 6. Løsning af anden virksomheds opgaver
 7. Hjælpe med at formidle budskabet med at den grønne omstilling nu er en real mulighed

Skriv til os

Hvis du har spørgsmål til vores services og ydelser, eller ønsker du at bestille et uforpligtende energitjek, så skriv til os gennem formularen i dag.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Energiløsningen ApS

Slotsgade 31,1
​3400 Hillerød

CVR: 41246391 

Kontakt

☎ Tlf.: 23 25 61 15

✉ E-mail: kontakt@energiloesning.dk

Åbningstider

Døgnåbent (bedst med skriftlig kontakt)

Find on map